Įmonės duomenys

Įmonės paskyroje, pasirinkus laukelį „Įmonės duomenys“, pagrindinis paskyros administratorius bei administratoriai, kuriems suteikta tokia teisė, turi galimybę peržiūrėti visus veiksmus, kuriuos atliko įmonės naudotojai su savo turimais dokumentais, taip pat pasirinkus naudotoją peržiūrėti visus dokumentus esančius jo paskyroje ar juos redaguoti, suformuoti visų įmonės paskyros dokumentų ataskaitą bei peržiūrėti naudojimosi portalu statistiką, taip pat gali nustatyti numatytuosius nustatymus, kurie būtų pritaikomi visiems įmonės paskyros naudotojams.

Šiame straipsnyje:
Peržiūrėti veiksmų istoriją

1. Prisijunkite prie portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

2. Skirsnyje „Veiksmų istorija“ matysite visus veiksmus, kuriuos atliko jūsų įmonės naudotojai.

3. Paieškai galite naudoti paieškos eilutę, įvedę į ją asmens vardą, pavardę ar dokumento pavadinimą. 

4. Jeigu spustelėsite ant dokumento pavadinimo (aktyvios nuorodos), dokumentas atsivers atskirame lange.

5. Norėdami filtruoti dokumentus pagal atliktus veiksmus, spustelėkite mygtuką „Rodyti viską“ ir pasirinkite pageidaujamą veiksmą.

Veiksmų reikšmės:

 • Dokumentų įkėlimai - kas ir kada inicijavo tam tikro dokumento pasirašymą.
 • Dokumentų pasirašymai - kas, kada ir kokia eID priemone kokį dokumentą pasirašė.
 • Dokumentų patvirtinimai - kas, kada ir kokį dokumentą patvirtinto.
 • Dokumentų peržiūros -  kas, kada ir kokį dokumentą peržiūrėjo.
 • Dokumentų parsisiuntimai - kas, kada ir kokį pasirašytą dokumentą parsisiuntė į savo kompiuterį.
 • Nauji komentarai - kas, kada ir kokį dokumentą pakomentavo.
 • Susijusių asmenų pašalinimai - kas, kada ir kieno prieigą pašalino prie tam tikro dokumento.
 • Susijusių asmenų pridėjimai - kas, kada ir ką pakvietė peržiūrėti ar pasirašyti tam tikrą dokumentą.
 • Pasirašymo terminų pakeitimai - kas, kada ir kaip pakeitė dokumento pasirašymo terminą.
 • Susijusių asmenų vaidmenų pakeitimai - kas, kada ir kaip pakeitė susijusių su dokumentais asmenų roles, pvz., iš pasirašančio į galintį tik peržiūrėti ir atvirkščiai. 
 • Dokumentų pavadinimų keitimai - kas, kada ir kokio dokumento pavadinimą pakeitė.
 • Dokumentų parengimai ilgalaikiam galiojimui - kurie dokumentai yra parengti ilgalaikiam galiojimui.
 • Dokumentų nuosavybės perleidimai - kas, kada ir kam perleido savo dokumento savininko teises.
 • Mokėjimo rekvizitų ir plano keitimai - kas ir kada atliko pakeitimus, susijusius su mokėtojo informacija, rekvizitais, planais ir pan.
 • Organizacijos paskyrų keitimai - kas ir kada atliko veiksmus, susijusius su naudotojais, pvz., sukūrė naują paskyrą tam tikram naudotojui, užblokavo paskyrą, ištrynė paskyrą, skyrė naudotoją administratoriumi ir pan.
 • Dokumentų metaduomenų keitimai - kas ir kada pakeitė dokumento numerį ar kliento kodą. Šie duomenys galimi ir matomi tik įmonėms, turinčioms jų prekių ženklo stiliumi apipavidalintą dokumentų pasirašymo procesą.

6. Norėdami nuimti filtrą, pasirinkite „Rodyti viską“ arba spustelėkite ant skirsnio „Veiksmų istorija“, kad atsinaujintų tinklalapis.


Peržiūrėti naudotojo dokumentus

7. Pakartokite pirmąjį veiksmą, pasirinkite skirsnį „Naudotojo dokumentai“ ir spustelėkite ant laukelio „Pasirinkite naudotoją“.

8. Pasirinkite naudotoją iš sąrašo ir spustelėkite ant laukelio „Pasirinkti“, esančio šalia naudotojo vardo. Paieškai galite naudoti ir paieškos eilutę įrašydami naudotojo vardą, pavardę ar el. pašto adresą.

9. Matysite pasirinkto naudotojo dokumentų sąrašą. Galite atverti bet kurį pasirinktą dokumentą. Jūsų dokumento redagavimo teisės bus tokios pačios, kaip ir naudotojo, kurio dokumentus peržiūrite.

10. Tinklalapio viršuje matysite kurio naudotojo dokumentus šiuo metu peržiūrite. Norėdami pasirinkti kitą naudotoją, spustelėkite mygtuką „Keisti“ ir pasirinkite kitą įmonės naudotoją.


Peržiūrėti dokumentų ataskaitą

11. Pakartokite pirmąjį veiksmą ir pasirinkite skirsnį „Dokumentų ataskaita“.

12. Šiame skirsnyje galėsite matyti išsamią informaciją apie visus šiuo metu įmonės paskyroje saugomus dokumentus, datas kuomet jie buvo sukurti ir pasirašyti, dokumentų pavadinimus ir dalyvius. Dokumentų ataskaitą galite filtruoti atsižvelgdami į jūsų poreikius, t.y., filtruoti pagal pasirinktą laikotarpį, naudotojus ar dokumentų būseną. Pasirinkus norimus filtrus spustelėkite ant laukelio „Ieškoti“.

 Norėdami atverti dokumentą, spustelėkite ant dokumento pavadinimo, kurį norite atidaryti. 

14. Pateiktą informaciją galėsite eksportuoti CSV formatu. Pastaba: šis procesas gali užtrukti iki 5 minučių. El. paštu gausite pranešimą kai dokumentas bus sukurtas.


Peržiūrėti naudojimosi statistiką

15. Pakartokite pirmąjį veiksmą ir pasirinkite skirsnį „Statistika“.

16. Šiame skirsnyje galėsite matyti išsamią naudojimosi portalu statistiką. T. y., kiek dokumentų buvo sukurta, kiek parašų buvo panaudota bei kiek prisijungimo sesijų buvo įvykdyta pasirinktu laikotarpiu. Galėsite pasirinkti ar norite matyti kurio nors vieno, keleto ar visų naudotojų statistiką. Pritaikius norimus filtrus spustelėkite ant laukelio „Ieškoti“.

17. Iš čia taip pat galėsite valdyti ir paskyros naudotojus. Pasirinkus laukelį „Veiksmai”, galėsite pakeisti naudotojo duomenis, pridėti ar atimti administratoriaus teises, blokuoti naudotoją, peržiūrėti dokumentus, esančius jo paskyroje, generuoti API prieigos raktą ar pašalinti naudotojo paskyrą.


Nustatyti numatytuosius įmonės nustatymus

Galite nustatyti numatytuosius nustatymus, kurie būtų pritaikomi visiems įmonės paskyros naudotojams ir pasirinkti, ar naudotojai galės pakeisti šiuos nustatymus, ar ne. 

18. Pakartokite pirmąjį veiksmą ir pasirinkite skirsnį „Numatytieji nustatymai“.

19. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

20. Nustačius parinktis, išsaugokite jas spustelint ant laukelio „Išsaugoti“. Nustatytos parinktys bus automatiškai nustatomos visiems įmonės naudotojams. Daugiau informacijos galite rasti čia: Numatytieji įmonės nustatymai.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite