Numatytieji įmonės nustatymai

„Dokobit“ portale, planų „Verslui“ ir „Organizacijoms“ naudotojai, turintys pagrindinio administratoriaus ar administratoriaus teises, gali pasirinkti numatytuosius nustatymus, kurie būtų pritaikomi visiems įmonės paskyros naudotojams. Taip pat gali nustatyti, ar naudotojai galės pakeisti šiuos nustatymus, ar ne. 

Pastaba: numatuosius nustatymus administratoriaus teises turintys naudotojai galės pakeisti bet kuriuo metu.


Numatytieji nustatymai asmens kodo atvaizdavimui el. parašo anotacijoje


1.0. Prisijunkite prie portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

1.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

1.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

1.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti ar įmonės paskyros naudotojų asmens kodai turėtų būti rodomi el. parašo anotacijose ant PDF formato dokumentų, ar ne. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite norimą parinktį.

1.4. Tuomet galite pasirinkti ar leisite, jog įmonės paskyros naudotojai galėtų pakeisti jūsų nustatytas parinktis. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. Norėdami išsaugoti parinktis, spustelėkite ant laukelio „Išsaugoti“.

1.5. Pasirinkus, jog naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties, dokumento įkėlimo metu laukelis „Rodyti asmens kodą parašo anotacijoje“ bus neaktyvus ir automatiškai bus pritaikyta paskyros administratoriaus nustatyta parinktis. 

1.6. Nustačius, jog numatytąją parinktį kiti naudotojai galėtų pakeisti, tokiu atveju, numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie dokumento įkėlimo metu galės ją pakeisti pažymėdami varnelę (ar šią pašalindami) šalia laukelio „Rodyti asmens kodą parašo anotacijoje“.

1.7. Numatytuosius nustatymus paskyros administratorius gali pakeisti bet kuriuo metu.


Numatytieji nustatymai pasirašymui naudojant video identifikaciją


2.0. Prisijunkite prie portalo ir pasirinkite „Įmonės duomenys"

2.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

2.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

2.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti ar įmonės paskyros naudotojai galės pakviesti kitus asmenis pasirašyti naudojant video identifikaciją ar ne. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite norimą parinktį.

2.4. Tuomet galite pasirinkti ar leisite, jog įmonės paskyros naudotojai galėtų pakeisti jūsų nustatytas parinktis. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. Norėdami išsaugoti parinktis, spustelėkite ant laukelio „Išsaugoti“.

2.5. Pasirinkus, jog naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties, dokumento įkėlimo metu laukelis „Leisti pasirašyti ar peržiūrėti dokumentą naudojant video identifikaciją“ bus neaktyvus ir automatiškai bus pritaikyta paskyros administratoriaus nustatyta parinktis. 

2.6. Nustačius, jog numatytąją parinktį kiti naudotojai galėtų pakeisti, tokiu atveju, numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie dokumento įkėlimo metu galės ją pakeisti pažymėdami varnelę (ar šią pašalindami) šalia laukelio „Leisti pasirašyti ar peržiūrėti dokumentą naudojant video identifikaciją“.

Pastaba: daugiau informacijos apie pasirašymą naudojant video identifikaciją galite rasti čia: Kaip pasirašyti dokumentą naudojant video identifikaciją?


Numatytoji el. parašų ir el. spaudų galiojimo patvirtinimo ataskaitos atsakomybės pakopa


Jei pagrindinis įmonės paskyros administratorius aktyvavo padidintos atsakomybės el. parašų ir el. spaudų galiojimo patvirtinimo pakopą (tą galima padaryti skiltyje „Patikros“, įkeliant pasirašytą dokumentą el. parašų ar el. spaudų galiojimo patikrinimui), tuomet pagrindinis administratorius ar kiti naudotojai, kuriems buvo suteiktos adminstratoriaus teisės, galės nustatyti numatytąjį galiojimo patvirtinimo ataskaitos atsakomybės lygį visiems įmonės naudotojams.

Pastaba: padidintos atsakomybės galimybę gali aktyvuoti tik pagrindinis paskyros administratorius.

Pastaba: jei padidintos atsakomybės pakopa nebus aktyvuota, tuomet naudotojai galės pasirinkti tik standartinės atsakomybės pakopą. Tokiu atveju, galiojimo patvirtinimo ataskaitos atsakomybės pakopos nustatymo eilutė taip pat nebus matoma ir skiltyje „Numatytieji nustatymai“.


3.0. Prisijunkite prie „Dokobit“ portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

3.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

3.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

3.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti galiojimo patvirtinimo ataskaitos atsakomybės pakopą, kuri bus numatytoji visiems įmonės naudotojams keliant pasirašytus dokumentus el. parašų ir el. spaudų galiojimo tikrinimui. Galėsite pasirinkti tarp standartinės atsakomybės ir padidintos atsakomybės. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite norimą parinktį.

3.4. Galėsite pasirinkti ar leisite, jog įmonės paskyros naudotojai galėtų pakeisti jūsų nustatytą parinktį. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. Norėdami išsaugoti parinktis, spustelėkite ant laukelio „Išsaugoti“.

3.5. Pasirinkus, jog naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties, keliant dokumentą el. parašų ir el. spaudų galiojimo tikrinimui automatiškai bus pritaikyta paskyros administratoriaus nustatyta parinktis, kurios naudotojai pakeisti negalės. Kitos, nei nustatytoji, pakopos laukelis naudotojams bus neaktyvus.

3.6. Jei nustatysite, jog numatytąją parinktį naudotojai gali pakeisti, tokiu atveju, numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie įkėlus dokumentą el. parašų ir el. spaudų patikrinimui, galės pakeisti numatytą atsakomybės lygį spustelėdami ant norimo pasirinkimo.

3.7. Numatytuosius nustatymus paskyros administratorius gali pakeisti bet kuriuo metu.


Numatytasis dokumento formatas


4.0. Prisijunkite prie „Dokobit“ portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

4.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

4.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

4.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti dokumento formatą, kuris bus numatytasis visiems įmonės naudotojams. Galėsite pasirinkti tarp šių formatų - PDF, ASiC, ADoc (CeDOC, BeDOC), BDoc ir EDoc. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. Norėdami išsaugoti parinktis, spustelėkite ant laukelio „Išsaugoti“.

Pastaba: negalėsite pasirinkti, jog įmonės naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties. Nors numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie, esant poreikiui, dokumento įkėlimo metu galės pakeisti dokumento formatą.


Numatytoji el. parašo anotacijos vieta


5.0. Prisijunkite prie portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

5.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

5.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

5.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti el. parašo anotacijos vietą, kuri bus numatytoji visiems įmonės naudotojams. Galėsite pasirinkti, kad parašo anotacija pasirašytuose PDF formato dokumentuose būtų matoma pirmojo lapo viršuje arba apačioje, paskutiniojo lapo viršuje arba apačioje arba pasirinkti, jog parašo anotacija pasirašytame dokumente nebūtų matoma. Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. Norėdami išsaugoti parinktis, spustelėkite ant laukelio „Išsaugoti“.

Pastaba: negalėsite pasirinkti, jog įmonės naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties. Nors numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie, esant poreikiui, dokumento įkėlimo metu el. parašo anotacijos vietą galės pakeisti.


Numatytieji leidžiamų el. parašų lygmenys


6.0. Prisijunkite prie portalo ir spustelėkite mygtuką „Įmonės duomenys“, esantį tinklalapio viršuje.

6.1. Pasirinkite „Įmonės nustatymai“ ir būsite nukelti į kitą puslapį, kuriame matysite „Numatytieji nustatymai“ skiltį.

6.2. Norint pakeisti numatytąsiais parinktis, spustelėkite ant laukelio „Keisti“.

6.3. Laukelyje „Numatytoji parinktis“ galėsite pasirinkti leidžiamų el. parašų lygmenis. Parinktis bus numatytoji visiems įmonės naudotojams. Galėsite pasirinkti ar leidžiami tik QES (kvalifikuoti el. parašai) ar tiek QES, tiek AdES/QC (pažangieji el. parašai, patvirtinti kvalifikuotu sertifikatu). Spustelėkite ant aktyvaus laukelio ir nustatykite pasirinkimą. 

Pastaba: negalėsite pasirinkti, jog įmonės naudotojai negalėtų pakeisti numatytosios parinkties. Nors numatytoji parinktis bus automatiškai nustatoma visiems naudotojams, tačiau šie, esant poreikiui, dokumento įkėlimo metu leidžiamą el. parašo lygį galės pakeisti.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite