Dokumentų matomumo nustatymai įmonės administratoriams

„Dokobit“ portale pagrindinis paskyros administratorius bei administratoriai, kuriems suteiktos pilnos dokumentų matomumo teisės, gali nustatyti skirtingus dokumentų matomumo lygius kitiems įmonės administratoriams. Galėsite nustatyti, jog administratoriai turėtų pilno matomumo, riboto dokumentų matomumo teises arba, jog dokumentų matomumo teisių šie neturėtų.

Pastaba: šis funkcionalumas yra prieinamas plano „Verslui“ ir „Organizacijoms“ naudotojams.

Matomumo lygiai

  • Pilnas matomumas - administratorius, kuriam yra suteiktos pilno dokumentų matomumo teisės, turi pilną prieigą prie kitų įmonės naudotojų paskyrose esančių dokumentų (gali peržiūrėti dokumentų turinį, parsisiųsti ar ištrinti dokumentus, pakeisti dokumentų kategoriją ir kt.), turi pilnas naudotojų administravimo teises (gali kviesti naudotojus, skirti naudotojus administratoriais bei pašalinti šias teises, suspenduoti ar ištrinti naudotoją), administruoti įmonės dokumentų kategorijas, dėti el. spaudus (jei tokia paslauga yra įsigyta) ir kt.

Pastaba: pagrindinis paskyros administratorius visuomet turi pilno dokumentų matomumo teises.

  • Ribotas matomumas - administratorius, kuriam yra suteiktos riboto dokumentų matomumo teisės, turi dalinę prieigą prie kitų įmonės naudotojų paskyrose esančių dokumentų (gali pakeisti dokumento pavadinimą, ištrinti dokumentą, pakeisti nustatymą leidžiantį dalyviams dokumentą pasirašyti neužregistravus „Dokobit“ paskyros, pakeisti ar nustatyti dokumento pasirašymo terminą, nustatyti leidžiamų el. parašų lygį, pridėti komentarą). Administratorius gali matyti įmonės naudotojų veiksmų istoriją, dokumentų ataskaitą, statistiką, gali keisti numatytuosius įmonės nustatymus bei administruoti įmonės kontaktus (kurti bendrus organizacijos adresatus bei adresatų kategorijas). Administratorius taip pat turi dalines naudotojų administravimo teises (gali pakviesti įmonės naudotoją, blokuoti ar ištrinti naudotojo paskyrą).
  • Jokio įmonės dokumentų matomumo - naudotojas, kuriam suteiktos administratoriaus teisės, tačiau neturintis įmonės dokumentų matomumo teisių gali matyti statistiką, dalinę informaciją įmonės naudotojų veiksmų istoriją, keisti numatytuosius įmonės nustatymus, administruoti įmonės kontaktus (kurti bendrus organizacijos adresatus bei adresatų kategorijas). Administratorius turi ir dalines naudotojų administravimo teises (gali pakviesti įmonės naudotoją, blokuoti ar ištrinti naudotojo paskyrą). Tokias teises turintis administratorius negali matyti jokių įmonės dokumentų, išskyrus tuos, kurių savininkas yra arba kuriuose jis yra pridėtas kaip dalyvis.
Jokio matomumo Ribotas matomumas Pilnas matomumas
Įmonės dokumentų matomumas
Peržiūrėti dokumento turinį    
Pridėti, pašalinti ar pakeisti dokumentų kategoriją    
Pasidalinti dokumentu
Pakeisti dokumento pavadinimą  
Ištrinti dokumentą  
Įjungti/išjungti pasirinkimą leidžiantį pasirašyti
dokumentą dalyviams neturintiems paskyros portale
 
Keisti pasirašymo terminą  
Keisti leidžiamų el. parašų lygį  
Pridėti komentarą  
Uždėti el. spaudą*      
Parsisiųsti dokumentą    
API dokumentai****  
Dokumentų kategorijų valdymas      
Valdyti bendras dokumentų kategorijas    
Naudotojų administravimas      
Suteikti administratoriaus teises    
Atimti administratoriaus teises    
Prieiga prie naudotojų dokumentų   Dalinai**
Pakviesti naudotoją
Blokuoti naudotoją
Ištrinti naudotoją
Įmonės duomenų valdymas      
Prieiga prie naudojimosi statistikos
Prieiga prie dokumentų ataskaitos  
Prieiga prie veiksmų istorijos Dalinai***
Numatytųjų įmonės nustatymų valdymas
Bendrų adresatų valdymas      
Adresų knygos valdymas
Bendrų įmonės adresatų kūrimas
Bendrų adresatų kategorijų kūrimas

* Šis veiksmas yra galimas jei įsigyta el. spaudo paslauga.

** Administratorius, kuriam yra suteiktos riboto dokumentų matomumo teisės, turi prieigą prie kitų įmonės naudotojų dokumentų, tačiau negali matyti dokumentų turinio, pasidalinti dokumentu ar šio parsisiųsti, pridėti, pašalinti ar pakeisti dokumentų kategorijos kuriai dokumentas priskirtas. 

*** Administratorius, neturintis įmonės dokumentų matomumo teisių, turi prieigą prie įmonės veiksmų istorijos, tačiau gali matyti tik veiksmus, susijusius su organizacijos paskyrų keitimais bei mokėjimų rekvizitų ir plano keitimais. Naudotojas negali matyti jokių veiksmų, susijusių su kitų įmonės naudotojų dokumentais.

**** Naudojantis „Portal API“ arba „Universal API“ integracijomis.


Nustatyti dokumentų matomumo lygį administratoriui  


1.0. Prisijunkite prie portalo ir paspauskite nustatymų mygtuką arba paspauskite ant savo vardo (arba įmonės pavadinimo) dešiniajame viršutiniame kampe, kad išsiskleistų meniu ir spauskite „Nustatymai“.

arba

1.1. Pasirinkite skiltį „Naudotojaų valdymas“ esančią puslapio kairėje.

1.2. „Naudotojų“ skiltyje pasirinkite naudotoją, kuriam norėtumėte suteikti administratoriaus teises. Spustelėkite ant laukelio „Veiksmai“ ir pasirinkite veiksmą „Skirti administratoriumi“.

1.3. Tada galėsite pasirinkti šio administratoriaus dokumentų matomumo lygį. Pasirinkite savo pasirinkimą ir spustelėkite "Tęsti".

1.4. Patvirtinkite veiksmą spustelėdami mygtuką „Patvirtinti“.


1.5. Norėdami pakeisti administratoriui nustatytą dokumentų matomumo lygį, spustelėkite laukelį „Veiksmai“ ir pasirinkite veiksmą „Keisti dokumentų matomumą“.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite