Formų šablonai: kaip pridėti laukelius PDF dokumentuose

Formos šablono įkėlimas į „Dokobit“ portalą leidžia kurti dokumentus su tinkinamais laukeliais, kuriuos gali užpildyti pakviesti pasirašyti dalyviai.

Pastaba: ši funkcija pasiekiama tik mokamų planų naudotojams.


Kaip įkelti formos šabloną


Pastaba: dokumentai, kurie jau buvo paruošti su tinkinamais laukeliais per kitas dokumentų redagavimo svetaines ar programinę įrangą, palaikomi „Dokobit“ portale ir gali būti įkelti skiltyje „Formų šablonai“.

1.0. Prisijunkite prie portalo. Tuomet kairėje puslapio pusėje pasirinkite kategoriją „Formų šablonai“.

1.1. Užvilkite reikiamą failą į nurodytą rėmelį arba paspauskite mygtuką „Įkelti“.

Pastaba: formų šablonai gali būti tik PDF formato ir negali viršyti 100 MB.

1.2. Kai dokumentas bus įkeltas, naudodami įrankių juostą galėsite pridėti įvairius tinkinamus laukus.Įrankių juosta: apžvalga


Įkėlus PDF failą kaip formos šabloną, virš dokumento esančioje įrankių juostoje galėsite pridėti tinkinamus laukelius. Šiame skyriuje apžvelgsime kiekvieną įrankį atskirai, kad geriau suprastumėte, kokie jie gali būti ir kada juos naudoti.1: „Text“ laukelis↓


Kur galiu rasti šį įrankį?

Šis įrankis yra pirmoji piktograma kairėje.

Kam jis naudojamas?

Dokumento savininkas gali naudoti šį įrankį, kad nurodytų vietą tekste, kurioje dokumento gavėjas galėtų nurodyti trūkstamą informaciją arba pateikti papildomus duomenis.


Ar galiu pamatyti panaudojimo pavyzdį?

Teksto laukelių pavyzdys, kurie buvo pridėti norint užklausti asmens duomenų:

Ką taip pat turėčiau žinoti?

Suteikiame galimybę tinkinti šį įrankį pagal savo poreikius bei išsaugoti pasirinkimus kitiems kartams.


2: „Checkbox“ laukelis ↓


Kur galiu rasti šį įrankį?

Šis įrankis yra antroji piktograma iš kairės.

Kam jis naudojamas?

Dokumento savininkas gali panaudodamas šį įrankį reikiamoje vietoje nurodyti žymimąjį laukelį.


Ar galiu pamatyti panaudojimo pavyzdį?

Čia yra žymimojo laukelio, kuris buvo pridėtas siekiant paprašyti dokumento gavėjo sutikti su taisyklėmis ir sąlygomis, pavyzdys:


3: „RadioButton“ laukelis


Kur galiu rasti šį įrankį?

Šis įrankis yra vidurinioji piktograma.

Kam jis naudojamas?

Dokumento savininkas gali naudoti šį įrankį, leidžiantį vartotojams pasirinkti vieną ar kelis pasirinkimus iš pateiktų parinkčių sąrašo.


Ar galiu pamatyti panaudojimo pavyzdį?

Čia yra dviejų išsirinkimo mygtukų, kurie buvo pridėti, siekiant paprašyti dokumento gavėjo pasirinkti vieną iš dviejų parinkčių, pavyzdys:

Ką taip pat turėčiau žinoti?

Jei reikia, kad dokumento gavėjas turėtų pasirinkti tik vieną parinktį, tuomet nustatymuose reikėtų įvesti vienodus pavadinimus visiems laukeliams, kurie priklauso tai pačiai grupei.

Pastaba: daugiau informacijos apie laukelių nustatymus rasite čia → Laukelių nustatymų paaiškinimas.4: „List Box“ laukelis 


Kur galiu rasti šį įrankį?

Šis įrankis yra antroji piktograma iš dešinės.

Kam jis naudojamas?

Dokumento savininkas gali naudoti šį įrankį, kad pasirašantieji turėtų pasirinkti vieną ar kelis pasirinkimus iš pateiktų parinkčių sąrašo.


Ar galiu pamatyti panaudojimo pavyzdį?

Čia yra sąrašo laukelio, kuris buvo pridėtas, siekiant paprašyti dokumento gavėjo pasirinkti vieną iš trijų parinkčių, pavyzdys:

Ką taip pat turėčiau žinoti?

Jei reikia leisti dokumento gavėjui pasirinkti kelis variantus, galite laukelio nustatymuose pažymėti „Multi Select“, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba: daugiau informacijos apie laukelių nustatymus rasite čia → Laukelių nustatymų paaiškinimas.

Suteikiame galimybę tinkinti šį įrankį pagal savo poreikius bei išsaugoti pasirinkimus kitiems kartams.


5: „Combo Box“ laukelis 


Kur galiu rasti šį įrankį?

Šis įrankis yra pirmoji piktograma dešinėje.

Kam jis naudojamas?

Dokumento savininkas gali naudoti šį įrankį, leidžiant vartotojams pasirinkti vieną iš pateiktų parinkčių sąrašo išskleidžiamajame meniu.


Ar galiu pamatyti panaudojimo pavyzdį?

Čia pateikiamas išsiskleidusio meniu laukelio, kuris buvo pridėtas siekiant paprašyti dokumento gavėjo nurodyti savo šeiminę padėtį, pavyzdys:

Ką taip pat turėčiau žinoti?

Suteikiame galimybę tinkinti šį įrankį pagal savo poreikius bei išsaugoti pasirinkimus kitiems kartams.


Kaip dokumente pridėti tinkinamus laukelius


Santrauka: šiame skyriuje pateiksime pagrindinius laukelių formavimo dokumente procesus ir paaiškinsime parametrus, kuriuos galima koreguoti kiekvienam pridėtam laukeliui. Jei norite sužinoti daugiau apie galimus įrankius, grįžkite į ankstesnę skiltį → Įrankių juosta: apžvalga.

2.0. Įkėlus dokumentą kaip formos šabloną, virš dokumento esanti įrankių juosta gali būti naudojama tinkinamiems laukams pridėti.


2.1. Pagrindinis šių laukelių pridėjimo procesas yra gana paprastas:

  1. pasirinkite tinkamą įrankį;
  2. spustelėkite ir vilkite žymeklį dokumente kur reikia nubrėžti laukelį.

2.2. Kai laukelis bus įtrauktas, pasirodys nustatymų langas. Žemiau pateikiamas šio įrankio „Text“ laukelio langelio pavyzdys.

Žemiau esančioje lentelėje rasite išsamų šių nustatymų, kuriuos galima koreguoti kiekviename pridėtame laukelyje, aprašymą. ↓

Laukelių nustatymų paaiškinimas


Field Name → Daugeliu atvejų pasirenkamas nustatymas, kurį daugiausia naudojama, kad sistema atskirtų kiekvieną pridėtą lauką. Tačiau naudojant „RadioButton“ įrankį, jei reikia išjungti dokumento gavėjo atsakymą su keliais pasirinkimais, reikiamiems vienai grupei priklausantiems laukeliams galite įvesti identiškus duomenis.

Default Value → Kai naudojamas kartu su nustatymu „Read only“, dokumento savininkas gali pridėti trūkstamą informaciją prie dokumento. Įvestus duomenis galima peržiūrėti dokumente, virš įrankių juostos pasirinkus parinktį „View“. Šis nustatymas galimas tik įrankiui „Text“ laukelis.

Read Only → Naudojamas norint išjungti sąveiką su pridėtu laukeliu, kai trūkstamos informacijos reikia pridėti prie dokumento. Įvestus duomenis galima peržiūrėti dokumente, virš įrankių juostos pasirinkus parinktį „View“.

Required → Naudojamas siekiant užtikrinti, kad dokumento gavėjas negalėtų tęsti pasirašymo proceso, kol nebus užpildytas privalomas laukelis.

Multiline → Įgalina parinktį dokumento gavėjui įterpti tekstą per kelias eilutes. Šis nustatymas galimas tik įrankiui „Text“ laukelis.

Multi Select → Leidžia dokumento gavėjui pasirinkti kelias reikšmių parinktis, kurias iš anksto įvedė dokumento savininkas. Šis nustatymas galimas tik įrankiui „List box“ laukelis.

Naudingas patarimas: norėdami sutaupyti laiko, kai prie dokumento pridedate kelis identiškus laukus, nukopijuokite ir įklijuokite juos naudodami standartinius sparčiuosius klavišus.

2.3. Kiekvienas pridėtas laukelis taip pat gali būti koreguojamas.

  • Skirtuke „Text“ galite koreguoti teksto spalvą.
  • Skirtuke „Stroke“ galima koreguoti pridėto laukelio kraštinės spalvą.
  • Skirtukas „Fill“ leidžia koreguoti pridėto laukelio fono spalvą.

Pastaba: anksčiau minėtus nustatymus taip pat galima pasiekti vėliau, naudojant sparčiuosius mygtukus, kurie atsiranda pažymėjus laukelį.


Teksto paryškinimas: apžvalga


Įkėlus „Dokobit“ portale dokumentą kaip formos šabloną, naudotojas gali paryškinti tekstą reikiamose vietose arba, jei reikia, palikti komentarus.


Šiuos nustatymus galima pasiekti spustelėjus bet kurią puslapio vietą ir paspaudus valdymo (angl. control) klavišą. Taip bus atidaryta papildoma įrankių juosta, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Galite skirtingais būdais panaudoti šiuos įrankius bei vizualiai juos koreguoti. Todėl rekomenduojame išbandyti kiekvieną iš jų, kad atrastumėte labiausiai jūsų poreikius tenkinantį variantą. Žemiau pateikiame trumpą apžvalgą:


„Note“ įrankis

Panaudojimas: pastaboms pridėti dokumente neparyškinant konkrečios vietos.


„Highlight“ įrankis

Panaudojimas: paryškinti konkrečias vietas dokumente bei , jei reikia, galima sluoksniuoti vienas ant kito.


„Free Hand“ įrankis

Panaudojimas: prireikus pridėti ranka nubrėžtus pabraukimus, perbraukimus arba piešinius.


„Free Hand Highlight“ įrankis

Panaudojimas: ranka nubrėžtas teksto ar kitos vietos tekste paryškinimas.


„Free Text“ įrankis

Panaudojimas: pridėti teksto laukelius dokumente.


Kaip pasidalinti formos šablonu pasirašymui


Santrauka: dokumentų, kurie buvo įkelti kaip formų šablonai, parašų rinkimo procesas skiriasi nuo standartinio būdo, kuriuo dokumentai bendrinami per „Dokobit“ portalą. Formų šablonai gali būti bendrinami pasirašymui, siunčiant dokumento nuorodą gavėjams norimais kanalais. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, kaip tai padaryti. ↓


3.0. Atidarykite dokumentą, kuris buvo įkeltas ir paruoštas kaip formos šablonas.


3.1. Dešinėje puslapio pusėje pasirinkite „Parinktys“ ir perjunkite mygtuką „Pridėti mane kaip pasirašantį asmenį“, kad pridėtumėte arba pašalintumėte save kaip pasirašantįjį dalyvį.

3.2. Skiltyje „Apžvalga“ aktyvuokite dokumento nuorodą paslinkdami mygtuką „Nuoroda aktyvi“ į dešinę. Tada nukopijuokite nuorodą viršuje bei pasidalinkite ja su kitais.

Svarbu!

Kiekvienam dokumento gavėjui pradėjus pildyti formos šabloną, dar prieš ją pasirašant „Dokobit“ portale, jūsų paskyros „Dokumentai“ skiltyje, atsiras atskira šio dokumento kopija.


Kaip pasirašyti formos šabloną


4.0. Atidarykite nuorodą į formos šabloną, kuria buvo pasidalinta su jumis.

4.1.  Užpildykite formą, įveskite savo el. pašto adresą ir apatiniame dešiniajame kampe paspauskite „Pereiti prie pasirašymo“.


4.2. Pasirinkite tinkamą šalį ir el. tapatybės patvirtinimo priemonę ir paspauskite „Tęsti“. „Dokobit“ portale palaikomų el. tapatybės priemonių sąrašą rasite čia.

4.3.  Įveskite savo asmens duomenis ir paspauskite „Pasirašyti“, kad tęstumėte pasirašymo procesą pagal pasirinktą eID įrankį.

4.4. Sėkmingai pasirašius formos šabloną, matysite žemiau pateiktą pranešimą.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite