Parašai su paskirtimi

Parašas su paskirtimi leidžia pasirinkti kokiu tikslu pasirašomas dokumentas. Galima pasirinkti vieną iš trijų parašo paskirčių:

  • Vizavimas - oficialus patvirtinimas, kad atsakingas asmuo peržiūrėjo ir patvirtino dokumentą;
  • Supažindinimas - patvirtinimas, kad dokumentą pasirašantis asmuo jį peržiūrėjo ir sutinka su pateikta informacija;
  • Kopijos tikrumo patvirtinimas - patvirtinimas, kad dokumento kopija, pavyzdžiui, skenuota jo versija, yra tikra.

Pastaba: šis funkcionalumas yra pasiekiamas planų „Profesionalams“, „Verslui“ bei „Organizacijoms“ naudotojams. 


1. Įkeliant dokumentą, pažymėkite dalyvio rolę „El. parašas su paskirtimi“ ir pasirinkite vieną iš trijų parašo paskirčių. 

2. Kol dalyvis dar nepasirašė dokumento, parašo paskirtį matysite šialia jo vardo. 

3. Galite pakeisti dalyvio parašo paskirtį pasirinkę „Redaguoti“ dalyvius. Tai padaryti galite tik kol dalyvis dar nepasirašė dokumento.

4. Jeigu jūs buvote pakviestas pasirašyti dokumentą, parašo paskirtį matysite pasirašymo lange. 

5. Pasirašius dokumentą, parašo paskirtį matysite šalia dalyvio informacijos, parašo metaduomenyse. Taip pat šią informaciją matysite dokumento nuoraše bei parašo anotacijoje ant paties dokumento. 

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite