Dokumentų prieigos valdymas, dalyvių rolių keitimas

Pakeisti pakviestųjų pasirašyti, patvirtinti ar peržiūrėti dokumentą asmenų roles galima ir po dokumento įkėlimo (asmenų rolių keitimas yra galimas įsigijus mokamą planą). Pašalinti pakviestąjį asmenį iš dalyvių sąrašo galima jeigu jis dar nėra pasirašęs ar patvirtinęs dokumento.

Pakeisti dalyvio rolę / vaidmenį po dokumento įkėlimo

1.0. Atvėrę dokumentą, spustelėkite mygtuką „Redaguoti“, esantį trečiajame skirsnyje „Dalyviai“. 

Pastaba: šis mygtukas yra matomas tik dokumento savininkui arba asmeniui, kuris turi teisę redaguoti dokumento prieigą (tokią teisę asmuo gali gauti per dokumentų kategorijų nustatymus arba asmuo yra įmonės administratorius).

1.1. Naujai atsivėrusiame lange galite redaguoti dalyvių roles, pasirinkę jas ties kiekvieno asmens vardu, ar šis asmuo turi pasirašyti dokumentą, turi patvirtinti ar gali tiesiog peržiūrėti.

1.2. Taip pat galite ištrinti pakviestus asmenis, spustelėdami šiukšliadėžės piktogramą ties jų vardu.

1.3. Veiksmui pabaigti, spustelėkite „Išsaugoti“.

Pastaba: negalėsite ištrinti ar pakeisti vaidmenų tų dalyvių, kurie bus jau pasirašę ar patvirtinę dokumentą. Taip pat negalėsite ištrinti tų dalyvių, kurie priskiriami prie dokumento su dokumentų kategorijomis, norint ištrinti tokį dalyvį, pirmiau reikėtų pašalinti kategoriją nuo pasirinkto dokumento.

Asmenų rolės gali būti pasirenkamos ir dalinimosi dokumentu metu.


Jeigu esate dokumento savininkas arba įmonės administratorius, galite perleisti dokumento savininko teises bet kuriam savo įmonės naudotojui.

Pakeisti dokumento savininką

2.0. Atvėrę dokumentą, spustelėkite mygtuką „Redaguoti“.

2.1. Naujai atsivėrusiame lange spustelėkite mygtuką „Dokumento savininkas“ .

2.2. Galite naudotis paieškos laukeliu suvesdami asmens vardą, pavardę ar el. pašto adresą arba raskite pageidaujamą asmenį sąraše ir spustelėkite „Pasirinkti“.


2.3. Įsitikinkite, jog pasirinkote tinkamą asmenį ir spustelėkite „Perleisti“.

2.4. Jeigu pasirinktas naudotojas anksčiau nebuvo pakviestas pasirašyti dokumentą, dabartinis dokumento savininkas gaus teisę peržiūrėti dokumentą.

2.5. Dokumento savininko teisės bus perleistos naujajam dokumento savininkui.


Ištrinti pakviestus dalyvius

Pakviestus dalyvius ištrinti galima tik tuo atveju, jeigu jie dar nepasirašė ar nepatvirtino dokumento.

3.0. Atverkite dokumentą ir skirsnyje nr. 3 „Dalyviai“ spustelėkite mygtuką  „Redaguoti“.

3.1. Norėdami ištrinti dalyvį, spustelėkite šiukšliadėžės piktogramą ties jo vardu.

3.2. Dalyvį galite ištrinti ir spustelėję „...“ mygtuką ir „Pašalinti dalyvį“ skyriuje nr. 3 „Dalyviai“.   

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite