Pasirašymas autentifikacija paremtais parašais: apribojimai ir sprendimai

Šiame straipsnyje atidžiau pažvelgsime į autentifikacija paremtus parašus ir pateiksime keletą įžvalgų, apie galimas problemas bei kaip jas išspręsti.


Trumpa autentifikacija paremtų parašų apžvalga

„Dokobit“ portale palaikomi trys skirtingi parašo lygiai:

  • pažangusis elektroninis parašas (AdES);
  • pažangusis elektroninis parašas, patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu (AdES/QC)
  • kvalifikuotas elektroninis parašas (QES).

AdES yra autentifikacija paremtas parašas, plačiai naudojamas Skandinavijos šalyse (ypač Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje), taip pat Nyderlanduose. Remiantis eIDAS reglamento reikalavimais, jis yra unikaliai susietas su pasirašiusiu asmeniu, įtraukiant reikiamus įrodymus, patvirtinančius pasirašymo veiksmą. Toks parašas gali būti laikomas tvirtu įrodymu teisminiuose procesuose.

Papildomos informacijos apie autentifikacija paremtus parašus galite rasti čia.

Kuo AdES skiriasi nuo AdES/QC ir QES?

Skirtingai nei AdES, AdES/QC turi elektroninių parašų sertifikatą, kurį išduoda kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir atitinka eID I priede nustatytus reikalavimus. 

Kita vertus, QES yra AdES/QC, kuris buvo sukurtas naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo kūrimo įrenginį (QSCD). QES gali būti laikomas skaitmeniniu ranka rašyto parašo atitikmeniu, turinčiu tokią pat teisinę galią. Jis pripažįstamas visose ES valstybėse narėse.


Šiuo metu palaikomos autentifikacija paremtos eID priemonės

„Dokobit“  portale palaikome šias autentifikacija paremtas eID priemones:


Pagrindiniai apribojimai ir sprendimai pasirašymui naudojantis autentifikacija paremta eID priemone
  • Dokumento formatas.

Autentifikacija paremtais parašais galima pasirašyti tik PDF formato dokumentus. Tai reiškia, kad jei dokumento savininkas pakvies jus pasirašyti konteinerio failą (ADoc, BDoc, EDoc arba ASiCE), to padaryti negalėsite.

Štai dažnas klaidos pranešimas, kurį galite matyti tokioje situacijoje:

Svarbu paminėti, kad šis klaidos pranešimas taip pat gali būti rodomas tais atvejais, kai dokumento savininkas įkėlė PDF formato failą, bet išjungė parinktį pasirašyti dokumentą AdES lygio parašais.

Sprendimas: abejais atvejais turite susisiekti su dokumento savininku ir išsiaiškinti, ar jis gali atlikti reikiamus pakeitimus, kad galėtumėte pasirašyti dokumentą.

  • Patikros

Parašai, sukurti „Dokobit“ portale naudojant AdES paremtą el. identifikavimo priemonę, gali būti patikrinti tik mūsų platformoje. Tai reiškia, kad jei patikrinsite tokio tipo dokumentus kitose platformose, AdES lygio parašai nurodys tik tekstą „Dokobit parašas“, neįtraukiant pasirašančiojo vardo ir pavardės.

Sprendimas: tokiu atveju siūlome paprašyti gavėjo patikrinti dokumentą mūsų portale. Taip pat, galite atsisiųsti išsamią „Dokobit“ patikros ataskaitą ir, jei reikia, išsiųsti ją gavėjui.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite