Apibrėžimai: el. parašas, el. spaudas, laiko žyma

Elektroninis parašas - paprastai tariant, tai jūsų parašo elektroninė versija. „Dokobit“ portale yra palaikomi kvalifikuoti el. parašai bei pažangieji el. parašai, patvirtinti kvalifikuotais sertifikatais. Kvalifikuoto el. parašo teisinė galia yra lygiavertė ranka rašytam parašui. Pažangusis el. parašas, patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu taip pat turi teisinę galią ir yra tinkamas naudoti kaip įrodymas teismo procese.

Elektroninis spaudas - kitaip tariant, tai įmonės spaudo elektroninė versija. El. spaudas gali būti išduodamas tik juridiniam asmeniui. El. spaudas yra skirtas užtikrinti dokumento autentiškumą (kad dokumentas buvo išduotas ar priklauso būtent tai organizacijai) ir vientisumą (kad dokumentas nebuvo pakeistas). El. spaudas organizacijoms gali būti išduodamas kriptografinėje USB laikmenoje arba į organizacijos turimą kompiuterinę šifravimo įrangą (angl. Hardware Security Module). Automatizuotui dokumentų tvirtinimui el. spaudu reikalinga būtent kompiuterinė šifravimo įranga. Bendradarbiaudami su kvalifikuotomis sertifikavimo tarnybomis, galime pasiūlyti dokumentų tvirtinimo el. spaudu paslaugą. Dokumentų tvirtinimo funkcionalumas gali būti naudojamas „Dokobit“ dokumentų pasirašymo portale arba per „Dokobit“ API sąsają.

Elektroninė laiko žyma - tai įrodymas, kad dokumentas buvo pasirašytas iki laiko žymoje nurodyto laiko. Daugiau informacijos apie laiko žymas galite rasti čia.

Visi reikalavimai dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje yra apibrėžti Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų (eIDAS) reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014). Daugiau informacijos apie eIDAS reglamentą galite rasti čia. „Dokobit“ el. parašo sprendimai nuo pat pradžių buvo kuriami taip, kad atitiktų eIDAS reglamento nuostatas ir su jomis susijusius techninius reikalavimus.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite