Mano plano ir mokėjimų informacija

„Planų“ skiltyje galite peržiūrėti savo turimo plano informaciją, pasikeisti turimą planą, įsigyti papildomų naudotojų, atšaukti savo plano prenumeratą, peržiūrėti ir parsisiųsti sąskaitas, pakeisti mokėtojo informaciją, pridėti ar ištrinti priskirtas mokėjimo korteles. Tai, ką matote šioje skiltyje, priklausys nuo to, kokią paskyrą jūs turite, ar tai būtų paprasta (nemokama) paskyra, ar pagrindinio administratoriaus, ar administratoriaus, ar įmonės naudotojo paskyra. 

Šiame straipsnyje:
Peržiūrėti esamo plano ir sąskaitų informaciją

1. Prisijunkite prie portalo ir paspauskite nustatymų mygtuką arba paspauskite ant savo vardo dešiniajame viršutiniame kampe, kad išsiskleistų meniu ir spauskite „Nustatymai“.

arba

2. Atverkite skiltį „Planai“.

3. Skiltyje „Apžvalga“ matysite:

  • Jūsų planas - kokį planą šiuo metu naudojate.
  • Paskyrų limitas - kiek naudotojų paskyrų esate įsigiję.
  • Prenumeratos galiojimo laikas - iki kada galioja jūsų įsigytas planas.
  • Kito apskaitos mėnesio pradžia - ši data nurodo, kada jūsų išnaudotų parašų kiekis bus vėl skaičiuojamas nuo nulio ateinančiam mėnesiui. Pastaba: parašų kiekis, priklausantis pagal jūsų naudojamą planą, suteikiamas 30 dienų laikotarpiui (ne kalendoriniam mėnesiui) nuo tos dienos, kada pradėjote naudotis paslauga.
  • Naudojama vieta - kiek vietos esate išnaudoję ir kiek jos dar galite išnaudoti.
  • Paskyros - kiek naudotojų esate įsigiję ir kiek jų dar galite įsigyti bei kiek naudotojų jau yra prisijungę prie įmonės paskyros (jeigu naudotojams išsiųstas kvietimas, tačiau šie jo dar nepriėmė, jie vis tiek bus įskaičiuojami).
  • Papildomi parašai šį mėnesį - kiek parašų, kurie viršijo jūsų planui suteiktų parašų limitą, išnaudojote per šį apskaitos mėnesį.

4. „Sąskaitų“ skiltyje matysite:

  • Visas jums išrašytas sąskaitas, datą, kada šios buvo išrašytos, mokėtiną sumą, mokėjimo terminą, sąskaitos būseną, o spustelėję „Parsisiųsti“ galėsite parsisiųsti sąskaitas PDF formatu.

Pakeisti mokėtojo rekvizitus

5. Atnaujinti mokėtojo rekvizitus galėsite savo paskyros nustatymuose, skiltyje „Planai“. Spustelėkite ant laukelio „Keisti“, esančio prie „Mokėtojo rekvizitai“.

6. Pasirinkite ar mokėtojas yra fizinis ar juridinis asmuo ir užpildykite visus laukelius. „Vardas ir pavardė“ arba „Įmonės pavadinimas“, jeigu mokėtojas yra juridinis asmuo, „Adresas“ bei „El. pašto adresas sąskaitoms faktūroms“ siųsti yra privalomi laukeliai. Pastaba: visa ši informacija atsispindės jūsų gaunamose sąskaitose. Informacija, suvesta laukelyje „Pastabos“, taip pat bus matoma sąskaitose, todėl čia galite įrašyti pirkimo sutarties numerį, pirkimo numerį ar kitą jums aktualią informaciją.


Pakeisti ar nutraukti esamo plano prenumeratą

7. Savo paskyros nustatymuose, skiltyje „Planai“, ties esamo plano pavadinimu spustelėkite laukelį „Keisti planą“. Tuomet galėsite pasikeisti esamą planą į kitą.

8. Norėdami padidinti naudotojų skaičių, spauskite „Padidinti paskyrų limitą“.

9. Norėdami nutraukti plano prenumeratą, spustelėkite „Nutraukti plano prenumeratą“ prie „Prenumeratos galiojimo laiko“. Pastaba: po nutraukimo, plano funkcionalumas dar galios iki prenumeratos galiojimo laiko pabaigos, o šiam pasibaigus prenumerata nebus pratęsiama.

10. Jeigu norėtumėte sumažinti savo įsigytų įmonės naudotojų skaičių, susisiekite su mumis el. paštu pagalba@dokobit.com.


Pridėti mokėjimo kortelę

11. Savo paskyros nustatymuose, skiltyje „Planai“, tinklalapio apačioje spustelėkite „Pridėti naują kortelę“. Atsivėrusiame lange užpildykite mokėjimo kortelės duomenis. Atkreipkite dėmesį, jog laukelyje „Mokėjimo kortelėje nurodytas vardas ir pavardė“ maksimalus ženklų skaičius yra 32 ženklai. Kai suvesite visą informaciją, spustelėkite „Pridėti kortelę“. Pastaba: nuo kiekvienos pridėtos kortelės bus nuskaičiuotas 0,50 Eur mokestis jos pridėjimo metu, tačiau šis mokestis vėliau bus išskaičiuotas iš jūsų artimiausio mokėjimo.


Ištrinti mokėjimo kortelę

12. Norėdami ištrinti mokėjimo kortelę, pele užveskite ant mokėjimo kortelę atspindinčio blokelio ir spustelėkite šiukšliadėžės piktogramą, esančią blokelio dešiniajame viršutiniame kampe. Pastaba: bent viena mokėjimo kortelė turi būti pridėta, jeigu esate užsisakę mokamą planą.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite