Dokumentų pasirašymo terminai

„Dokobit“ portale siūlome galimybę nustatyti pasirašymo terminus dokumentams, kurie buvo bendrinami su kitais asmenimis. Ši funkcija leidžia išsiųsti automatinius priminimus el. paštu tiems dalyviams, kurie dar nepasirašė dokumento, taip pat, suteikia galimybę nebeleisti asmenims pasirašyti dokumento, kuomet pasibaigia pasirašymo terminas.

Pastaba: šia funkcija gali pasinaudoti tik mokamo plano naudotojai.


Kaip nustatyti pasirašymo terminą


Pagrindiniai aspektai:

  • Vienas automatinis priminimas dalyviams el. paštu išsiunčiamas likus 24 valandoms iki nustatytos datos.
  • Priminimas siunčiamas tik tiems dalyviams, kurie dar nepasirašė dokumento; tačiau tai neapima tų dalyvių, kurie buvo pakviesti pasirašyti dokumentą be registracijos „Dokobit“ portale.
  • Jis nesiunčiamas nuo 19:00 iki 7:00 (kiekvieno dalyvio laiko juostoje).
  • Priminimai nėra siunčiami tiems dalyviams, kurie savo „Dokobit“ paskyros nustatymuose yra išjungę pranešimus, informuojančius apie artėjantį dokumento pasirašymo / patvirtinimo terminą.

1.0. Viršutinėje dešinėje ekrano pusėje (tiesiai po savo vardu) paspauskite mygtuką „Įkelti dokumentą“.

1.1. Pirmuose trijuose dokumento įkėlimo proceso etapuose įveskite visą reikiamą informaciją.


1.2. Ketvirtame žingsnyje jums bus suteikta galimybė nurodyti dokumento parinktis, kaip matyti toliau pateiktame pavyzdyje.

Antrasis nuo viršaus variantas yra pasirašymo termino nustatymas. Paspauskite stačiakampį, kuriame parašyta „Pasirinkti datą“, kad atidarytumėte kalendorių.

1.3. Čia galite pasirinkti tikslų termino laiką ir datą. Taip pat galite nuspręsti, kokių veiksmų sistema turėtų imtis pasibaigus terminui, pridėdami arba pašalindami varnelę šalia „Neleisti pasirašyti pasibaigus terminui“. Kai pasirinksite norimus nustatymus, paspauskite „Atlikta“.

Švelnus terminas

Griežtas terminas

1.4. Kai atliksite visus veiksmus, puslapio apačioje paspauskite „Siųsti“, kad bendrintumėte dokumentą su pridėtais dalyviais.


Kaip pakeisti arba panaikinti pasirašymo terminą


Pastaba: šį veiksmą gali atlikti tik dokumento savininkas.

2.0. Atidarykite reikiamą dokumentą.

2.1. Skiltyje „1. Dokumento savybės“ tiesiai po dokumento pavadinimu matysite nustatytą pasirašymo terminą.

2.2. Norėdami pakeisti terminą, paspauskite stačiakampį ir pasirinkite naują laiką ir (arba) datą. Norėdami visiškai panaikinti terminą, paspauskite "x" dešinėje.

Pastaba: jei terminas pakeičiamas, sistema el. paštu išsiųs pranešimą pridėtiems dalyviams, informuodama juos apie atliktą koregavimą.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite