Priminimai

Jeigu norėtumėte priminti asmeniui, kad laukiate jo parašo, tokiu atveju galite pasinaudoti galimybe išsiųsti priminimus dokumento dalyviams. Ši funkcija „Dokobit” portale suteikia galimybę išsiųsti priminimus el. pašto adresu, informuojant apie vis dar laukiantį pasirašymą.

Pastaba: siųsti priminimus gali tik mokamo plano naudotojai.


Kaip nusiųsti priminimą pakviestam pasirašyti dalyviui


1.0. Prisijunkite prie portalo ir atidarykite dokumentą, kuriame dar yra nepasirašiusių dalyvių.

1.1. Paslinkite žemyn iki skilties „Dalyviai“ ir šalia dalyvio vardo paspauskite „Siųsti priminimą“.

1.2. Siųsdami priminimą, jūs taip pat galite pridėti ir asmeninę žinutę. Įvedus žinutės tekstą spauskite mygtuką „Siųsti“.

Pastaba: priminimo išsiųsti negalėsite, jei siunčiant dokumentus varnele pažymėjote laukelį „Neleisti pasirašyti pasibaigus terminui“ - pasibaigus pasirašymo terminui mygtukas „Siųsti priminimą“ nebebus matomas.  


Kaip nusiųsti priminimą apie daugiau nei vieną nepasirašytą dokumentą


Pastaba: dalyviams, kurie jau pasirašė dokumentą, priminimai negali būti siunčiami.

2.0. Dokumentų sąrašo puslapyje, pasirinkite tuos dokumentus apie kuriuos norėtumėte išsiųsti priminimus dalyviams ir įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Siųsti priminimus“.

Pastaba: vienu metu galėsite išsiųsti priminimus apie 50 dokumentų.

2.1. Naujai atsivėrusiame lange, matysite visus pasirinktus dokumentus. Matysite vieną arba abu šiuos pranešimus:

  • „Dokumentai, kuriuose kai kurie arba visi dalyviai gaus priminimus“ - šis pranešimas rodo, kad tik nepasirašę dalyviai gaus priminimus.
  • „Dokumentai, kuriuose niekas negaus priminimų“ - šis pranešimas rodo, kad visi dalyviai jau pasirašė, tokiu atveju priminimas nebus išsiųstas.

Jei visi pasirinkti dokumentai jau pasirašyti, tuomet neturėsite galimybės siųsti priminimų, kaip matyti šiame žemiau pateiktame pavyzdyje:

2.2. Norėdami išsiųsti priminimus dalyviams, paspauskite „Siųsti“.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite