Masiniai veiksmai

Norėdami sutaupyti laiko, portale galite atlikti masinius veiksmus. Vienu metu galite:

  • Ištrinti daugiau nei vieną dokumentą. Pastaba: dokumentus galite ištrinti iš savo paskyros, o jeigu esate dokumento savininkas ar naudotojas, turintis atitinkamas dokumento valdymo teises, jūs taip pat galite ištrinti dokumentą iš pakviestųjų pasirašyti ar peržiūrėti dokumentą asmenų paskyrų, jeigu jie dar nepasirašė dokumento.
  • Pasirašyti daugiau nei vieną dokumentą. Pastaba: šis veiksmas yra galimas tik su lustine kortele, USB raktu arba kvalifikuotu spaudu.
  • Parsisiųsti daugiau nei vieną dokumentą. Pastaba: prieš parsisiųsdami dokumentus, visuomet pasitikrinkite dokumentų pasirašymo statusą - ar visi parašai yra surinkti.

Ištrinti daugiau nei vieną dokumentą

1. Norint ištrinti keletą dokumentų vienu metu, dokumentų sąrašo puslapyje, pasirinkite norimus ištrinti dokumentus ir paspauskite ant mygtuko „Šalinti”.

2. Jei pasirinktus dokumentus yra pasirašiusios visos šalys, juos galėsite ištrinti tik iš savo paskyros. Norėdami atlikti šį veiksmą, paspauskite ant laukelio „Šalinti tik man".

3. Patvirtinkite veiksmą pakartotinai paspausdami ant mygtuko „Šalinti tik man”.

4. Jei dalies ar visų dokumentų dar nėra pasirašiusios visos šalys, turėsite galimybę pasirinkti ištrinti dokumentų grupę tik sau arba pašalinti ją visiems dalyviams.

5. Jei norimoje ištrinti dokumentų grupėje yra dokumentų kuriuos jau yra pasirašiusios kitos šalys, galėsite matyti informaciją kurie dokumentai bus ištrinti jums ir kitiems dalyviams, o kurie išliks prieinami daliai dalyvių, bet bus ištrinti iš jūsų paskyros.

Pastaba: Dokumento pašalinimas yra negrįžtamas ir neatkuriamas veiksmas.


Pasirašyti daugiau nei vieną dokumentą

6. Dokumentų sąrašo puslapyje, pasirinkite norimus pasirašyti dokumentus ir paspauskite ant mygtuko „Pasirašyti”.

7. Atsivers daugybinio pasirašymo langas. Prieš pasirašant dokumentus, visų pirma juos reikės peržiūrėti. Norėdami peržiūrėti dokumentus atskirai, spustelėkite ant kiekvieno pavadinimo.

8. Norėdami išskleisti ir peržiūrėti visus dokumentus vienu metu, spustelėkite viršuje įrankių juostoje esantį mygtuką „Išskleisti visus“.

9. Norėdami pasirašyti dokumentą, apačioje spustelėkite „Pasirašyti lustine kortele ar USB laikmena“. Norėdami pasinaudoti kvalifikuotu spaudu, spustelėkite „Uždėti kvalifikuotą spaudą“.

Pastaba: vienu metu galėsite pasirašyti iki 20 dokumentų.


Parsisiųsti daugiau nei vieną dokumentą

10. Dokumentų sąrašo puslapyje, pasirinkite norimus parsisiųsti dokumentus.

11. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Parsisiųsti“ ir į jūsų įrenginį bus parsiųstas ZIP failas su visais pažymėtais dokumentais. Pastaba: prieš parsisiųsdami dokumentus, pasitikrinkite jų pasirašymo statusą.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite