Masiniai veiksmai

Norėdami sutaupyti laiko, portale galite atlikti masinius veiksmus. Vienu metu galite ištrinti (pastaba: šiuo veiksmu dokumentus ištrinsite tik iš savo paskyros. Dokumentai ir toliau liks matomi dalyviams, su kuriais jais buvo pasidalinta), pasirašyti (pastaba: šis veiksmas yra galimas tik su lustine kortele, USB raktu arba kvalifikuotu spaudu) arba parsisiųsti (pastaba: prieš parsisiųsdami dokumentus, visuomet pasitikrinkite dokumentų pasirašymo statusą - ar visi parašai yra surinkti) daugiau nei vieną dokumentą.

Ištrinti daugiau nei vieną dokumentą

1. Užveskite pelę ant dokumento savo dokumentų sąraše ir kairėje pusėje atsiras langelis, kurį galėsite pažymėti.

2. Spustelėkite kairiojoje dokumento pusėje ant langelio ir pažymėkite jį.

3. Kai bus pasirinktas bent vienas dokumentas, viršuje atsiras įrankių juosta.

4. Galite toliau rinktis dokumentus rankiniu būdu arba spustelėti įrankių juostoje esantį mygtuką „Pažymėti visus“, norėdami pažymėti visus šiame puslapyje esančius dokumentus.

5. Galite pažymėti dokumentus, esančius ir kituose puslapiuose, apačioje paspaudę ant puslapio numerio ir pakartodami pažymėjimo veiksmą.

6. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Šalinti“.

7. Patvirtinkite veiksmą naujai atsivėrusiame lange.


Pasirašyti daugiau nei vieną dokumentą

8. Atlikite anksčiau šiame straipsnyje aprašytus žingsnius nuo 1 iki 5.

9. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Pasirašyti“.

10. Atsivers daugybinio pasirašymo langas. Prieš pasirašant dokumentus, visų pirma juos reikės peržiūrėti. Norėdami peržiūrėti dokumentus atskirai, spustelėkite ant kiekvieno pavadinimo.

11. Norėdami išskleisti ir peržiūrėti visus dokumentus vienu metu, spustelėkite viršuje įrankių juostoje esantį mygtuką „Išskleisti visus“.

12. Norėdami pasirašyti dokumentą, pačioje apačioje spustelėkite „Pasirašyti lustine kortele ar USB laikmena“. Norėdami pasinaudoti kvalifikuotu spaudu, spustelėkite „Uždėti kvalifikuotą spaudą“.


Parsisiųsti daugiau nei vieną dokumentą

13. Atlikite anksčiau šiame straipsnyje aprašytus žingsnius nuo 1 iki 5.

14. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Parsisiųsti“ ir į jūsų įrenginį bus parsiųstas ZIP failas su visais pažymėtais dokumentais. Pastaba: prieš parsisiųsdami dokumentus, pasitikrinkite jų pasirašymo statusą.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite