Kvalifikuotų el. parašų (bei el. spaudų) galiojimo tikrinimas

Remiantis eIDAS reglamentu (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), tikrinant kvalifikuotų el. parašų galiojimą turi būti patikrinamos šios sąlygos:

  • parašas yra unikaliai susietas su pasirašančiuoju;
  • sertifikatas, kuriuo tvirtinamas parašas, pasirašymo metu buvo kvalifikuotas el. parašo sertifikatas;
  • kvalifikuotas sertifikatas buvo išduotas patikimo paslaugų teikėjo ir pasirašymo metu buvo galiojantis;
  • duomenys, kuriais nurodomas pasirašantis asmuo, yra pateikiami tinkamai;
  • el. parašas sukurtas naudojant kvalifikuotą el. parašo kūrimo įtaisą;
  • pasirašytų duomenų vientisumas nebuvo pažeistas.

Visą reikalavimų sąrašą el. parašų galiojimo patvirtinimui galite rasti eIDAS reglamento 32 straipsnyje

Pasirašytus dokumentus, kuriuos gaunate pvz. el. paštu iš partnerių ar kitų šalių, galite patikrinti „Dokobit“ portale čia.

Vis dar reikia pagalbos? Susisiekite Susisiekite